Tuesday, August 12, 2008

Empat Martabat Guru atau Pendidik Dalam Islam

Mudarris
Mudarris bermaksud guru yang hanya mengajar mata pelajaran kemahiran mereka sahaja.

Mu’allim
Mu’allim bermaksud guru yang tidak hanya mengajar mata pelajaran mereka tetapi turut menyampaikan ilmu-ilmu lain.

Mursyid
Mursyid bermaksud guru yang menyampaikan ilmu dan menunjukkan jalan yang benar.

Murabbi
Murabbi bermaksud guru yang mendidik, memelihara, mengasuh, mentarbiyyah anak didik mereka menjadi manusia yang berilmu, bertaqwa dan beramal soleh.

Sesungguhnya peranan pendidik bukanlah terhad kepada kaum guru sahaja tetapi juga kepada ibubapa, tok guru, tok imam, tok bilal dan siapa sahaja yang mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran, mereka adalah pendidik.

No comments: